Spolupracujeme se špičkovými odborníky

LABTECH s.r.o.
zabývá se vývojem a výrobou nových přístrojů, laboratorními rozbory a zkouškami

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod

LITOLAB, spol. s r.o.

provádí základní a speciální chemické analýzy

VHS Benešov

poskytuje komplexní vodohospodářské služby spojené se zásobováním obyvatel pitnou vodou

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

hlavním předmětem podnikání je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu